Tokom 2022. i 2023. godine Novo kulturno naselje održalo je dvadeset šest radionica za trinaest mladih lidera iz Novog Sada. Svaka od radionica podrazumevala je predavanja, treninge i diskusije, a znanje su učesnicima prenosile starije kolege sa dugogodišnjim iskustvom, eksperti iz različitih oblasti. Predavanja su se ticala informisanja o programima, kao i kako prepoznati kvalitetne programe, kako programi doprinose i zašto su bitni u razvoju svake mlade osobe. Na radionicama su učesnici obučavani za pisanje prijave i prikupljanje dokumentacije koja im je neophodna za apliciranje.  Nakon tromesečnog rada, polaznici su obučeni za vođenje i učestvovanje u programima mobilnosti, opremljeni su alatima kojima će mlade efikasnije i adekvatnije uključiti u ovakve programe, ali su i stekli kompetencije za koncipiranje novih programa mobilnosti i njihovog sprovođenja u realnost.
Pored toga, projekat je podrazumevao pet Info dana, putem kojih je projektni tim mlade iz srednjih škola i fakulteta širom Novog Sada, kroz predavanja i razgovore sa svojim vršnjacima koji su prethodno učestvovali na nekim od ovih programa, informisao o potencijalima i dobrobitima programa mobilnosti. Ovaj metod je izabran jer se kroz rad sa mladima, kao i kroz istraživanje pokazalo da je peer to peer učenje najefikasnije i najdelotvornije. Tuđa iskustva treba da ih motivišu da se i sami aktiviraju, ali i da se bez bojazni, neprijatnosti ili straha od autoriteta odnosno starosne razlike informišu o svemu što ih interesuje.
Sa željom da se stečena znanja i važnost programa mobilnosti prošire na široki auditorijum koji prelazi granice obeležene samim projektom, zajedno sa polaznicima obuke, projektni tim je sačinio baš ovu publikaciju kao jedan od rezultata projekta. Publikacija ostaje kao vodič kroz programe mobilnosti koji će biti dostupan široj javnosti, a nudi informacije o svemu što smo tokom devet meseci trajanja projekta uspeli zajedno da naučimo i sa kojima će, verujemo, naš cilj postati održiv kroz generacije.

Preuzmi How to Mobilnost priručnik

Preuzmi How to Mobilnost priručnik

Preuzmite PDF fajl

Šta mladi iz Novog Sada imaju da kažu o programima mobilnosti?

Grad Novi Sad Reload Evropska unija UNDP