Vrati se nazad

Erazmus + programi – K1

 

Verujemo da ste svi čuli za Erazmus projekte i razmene, ali da li znate da sami možete da birate gde i na koliko vremena ćete otići u neku od evropskih zemalja?

Kako se prijaviti? Kakve aktivnosti me očekuju? Koliko ću imati slobodnog vremena? Ko su ljudi sa kojima ću provoditi vreme? – samo su neka od pitanja na koje ćete odgovor dobiti u narednim objavama Novog kulturnog naselja!

 

Po definiciji, Erazmus+ je program Evropske unije koji obezbeđuje finansiranje projekata za saradnju u oblasti opšteg, stručnog, visokog i obrazovanja odraslih, mladih i sporta. 

Erazmus programi razmene mladih se dele na 3 grupe, odnosno ključne aktivnosti – KA1, KA2 i KA3. Danas govorimo o prvoj grupi, KA1 programima. 

 

Pomenuti programi najčešće traju 7, 10 ili 14 dana, tokom kojih vreme provodite zajedno sa 

mladima iz nekoliko evropskih zemalja na destinaciji za koju ste se odlučili. Svaki od projekata ima svoju temu na kojoj se baziraju dnevne aktivnosti. Umetnost, sport, svetski problemi poput migracija i globalnog zagrevanja, rad sa mladima, agrokultura, oživljavanje ruralnih predela su primeri tema koje za cilj imaju razvijanje ljudskih veština (soft skills). 

U ljudske veštine se ubrajaju fleksibilnost, dobra komunikacija, pravilno organizovanje vremena, kreativnost, vođstvo, timski rad, aktivno slušanje, profesionalnost, posvećenost, odgovornost…

 

Tokom perioda provedenog na razmeni, vreme je popunjeno obaveznim aktivnostima (brainstorming, debate, okrugli stolovi, studije slučaja, radionice, praktične aktivnosti, studijske posete na zadatu temu) i slobodnim aktivnostima (zajednički i individualni izleti, posete lokalnim prirodnim i istorijskim znamenitostima, upoznavanje lokalne zajednice, slobodne večernje aktivnosti…). Obavezne aktivnosti ne prelaze maksimum od 6 časova dnevno (u većini slučaja – 3 sata prepodne i 3 sata popodne), a ostatak dana je na raspolaganju za slobodno vreme.   

 

Kako je jedan od generalnih ciljeva Evropske Unije decentralizacija i aktiviranje ruralnih delova, KA1 Erazmus+ projekti se najčešće odvijaju u manjem mestu, na selu, ali blizu nekog većeg grada u koji možete otići u turističku posetu. Iako na prvi pogled možda izgleda odbojno, vremenom provedenim u takvim mestima dobijate bolji uvid u stvarni život ljudi u određenoj državi, priliku da se upoznate sa njihovim navikama i svakodnevnim praksama, jezikom i hranom, ali i da uživate u prirodnim lepotama upotpunjenim posetama urbanizovanim sredinama. 

 

U Erazmus+ programu mogu da učestvuju institucije i organizacije koje se direktno ili indirektno bave obrazovanjem, kao i svaka javna ili privatna institucija/organizacija koja je aktivna, može i želi da doprinese sprovođenju projekata u nekoj oblasti obrazovanja i obuka. 

Konkretno, to su: predškolske ustanove, osnovne škole, srednje stručne škole i gimnazije, univerziteti i visoke škole, škole za obrazovanje odraslih, organizacije koje pružaju razne oblike stručnog obrazovanja i obuka, organizacije civilnog društva/udruženja građana koje se bave obukama za mlade, lokalne samouprave, mala i srednja preduzeća, profesionalna udruženja i slično. 

Važno je znati da projekte mogu da prijavljuju samo pravna lica, tj. institucije i organizacije, a koristi od njih imaju pojedinci zaposleni u tim ustanovama i organizacijama, kao i njihovi učenici, studenti i polaznici obuka. 

 

Dakle, pratite aktivnost svoje škole, fakulteta, lokalne nevladine organizacije ili udruženja ili jednostavno pitajte da li sarađuju sa drugim evropskim organizacijama koje traže učesnike za ovu vrstu Erazmus razmene. 

 

Proces prijave zavisi od projekta, ali budite spremni na popunjavanje formulara sa osnovnim informacijama o sebi i razlozima vaše prijave, ponekad i pisanje motivacionog pisma (pismo namenjeno organizatorima u kom odgovarate na pitanje – zašto baš mene treba da izaberete za učestvovanje na projektu?).

 

Oni koji mogu da se prijave su mladi od 18 do 30 godina starosti. U zavisnosti od poziva, organizacija koja je domaćin tražiće određen broj ljudi iz svake države. Nekada će to biti samo vas dvoje, a nekada i šestoro vaših vršnjaka. Moguće je da ćete ići sa najboljom drugaricom ili drugom, a možda i sa nekim iz vašeg grada koga ćete tek upoznati!

 

Za kraj, bitno je naglasiti da su programi ove vrste apsolutno besplatni! Uz određenu sumu novca koju vam na raspolaganje da organizacija iz zemlje u koju putujete, sami organizujete prevoz. Smeštaj (nekada u zajedničkim prostorima poput planinarskih domova, a nekada i u bolje opremljenim hostelima) i hrana (tri obroka sa užinom) uključeni su u trošak organizatora – potrebno je da ponesete samo džeparac za pokoji magnet, razglednicu ili ulaznicu za muzej!

Podeli:
Grad Novi Sad Reload Evropska unija UNDP