Vrati se nazad

Erazmus + programi – K3

Kako smo zajedno stekli osnovna znanja o Erasmus+ programima, vreme je da danas ukratko opišemo i ključnu aktivnost 3 – KA3. 

O prednostima Erazmus+ programa i učestvovanja na projektima, o tome kako se prijaviti, kome se obratiti ukoliko želite da se prijavite, o ljudskim veštinama (soft skills) i svim osnovnim informacijama vezanim za ovu temu pisali smo u predhodnim How to Mobilnost postovima koje možete pročitati na našoj Facebook i Instagram stranici. 

KA3projekti za podršku reformi obrazovnih politika. Šta ovo znači? 

Definicija kaže sledeće: KA3 pruža podršku politici saradnje na nivou Evropske unije, čime se doprinosi implementaciji postojećih politika i razvoju novih politika, koje mogu pokrenuti modernizaciju i reforme, na nivou Evropske unije i sistema, u oblastima obrazovanja, treninga omladine i sporta.

Mimo definicije: Teme kojima se budete bavili mogu biti zaista šarenolike, a cilj je da se vašim radom i radom organizacija preko kojih ste se prijavili, kao i međusobnom saradnjom svih vas direktno utiče na postojeće ili na stvaranje novih programa, kurikuluma, sadržaja, praksi, načina rada, omladinskih politika ali i načina za uključivanje mladih u politiku u institucijama i nevladinim organizacijama koje vas okružuju, odnosno, za metu je postavljen dugogodišnji uticaj na generalni sistem državnog aparata, institucionalno ili vaninstitucionalno. 

Ono što je za vas važno jeste da su projektne aktivnosti na KA2 i KA3 programima veoma slične, odnosno, realizuju se na sličan način. To znači da se na KA3 projektima od vas očekuje još veća posvećenost i zainteresovanost za temu, kao i to da ćete imati i propratne aktivnosti mimo samog putovanja u neku od partnerskih zemalja na projektu.

Osim ljudskih veština (soft skills) ovi projekti vam pružaju priliku da steknete i nova saznanja o institucijama, udruženjima i organizacijama oko vas, osvestite činjenicu da mladi imaju uticaj na stvari oko nas i da naučite kako stečena znanja da iskoristite tj. implementirate u korist vaših želja, napredovanja i stručnog i ličnog usavržavanja. 

Alati kojima ćete se služiti da biste došli do zajedničkog cilja jesu forme debate, rada sa zajednicom, ankete, kreiranje sadržaja za društvene mreže i sajtove ali i za medije poput novinskih članaka, snimanje edukativnih videa i podkasta, kreiranje sasvim novih vrsta aktivnosti za mlade, okrugli stolovi i forumi sa ljudima iz lokalnih institucija i organizacija…

Na kraju većine Erazmus+ projekata (u bilo kom od 3 klastera), dobićete Youthpass sertifikat, na kom je upisan naziv projekta na kom ste učestvovali i koje kompetencije, veštine i znanja ste stekli. Može poslužiti kao interesantan dodatak vašem CV-u ili biografiji i kao dodatna referenca pri prijavljivanju na buduće projekte. 

Youthpass je evropski instrument priznavanja za identifikaciju i dokumentovanje ishoda učenja koji se stiču u projektima u okviru programa Erazmus+ Youth i Evropskog korpusa solidarnosti. Sertifikat promoviše individualnu refleksiju i svest o učenju i pomaže da se rezultati učenja učine vidljivim za same učenike, kao i za druge. Cilj mu je da ojača refleksivne prakse u omladinskom radu i solidarnosti, čime se povećava njihov kvalitet i prepoznatljivost.

Takođe, podržava nastavak puteva mladih ljudi i omladinskih radnika, i podiže vidljivost vrednosti evropskog angažmana.

Za kraj, pozovite ekipu (ili je upoznajte na putovanju), prijavite se i promena počinje!

Podeli:
Grad Novi Sad Reload Evropska unija UNDP