Vrati se nazad

Programi profesionalnog usavršavanja

Zdravo! Ovim postom započinjemo deljenje osnovnih informacija o programima profesionalnog usavršavanja. Kroz narednih par nedelja, pisaćemo o svakoj grupi detaljnije, a danas ćemo se upoznati sa terminom i opštim ciljevima, mogućnostima, uslovima, obavezama itd. 

Kod programa profesionalnog usavršavanja starosna granica zavisi od projekta ili programa za koji se prijavite. Nekada se traže učesnici od 18 do 35 godina, nekada od 25 do 35, a često gornje granice ni nema. Projekti su vrlo individualni, pa je tako za neke potrebno veće ili manje iskustvo iz određene stručne oblasti, neki traže određene diplome ili sertifikate koji potvrđuju vašu stručnost, dok je za neke dovoljno da priložite portfolio, biografiju i/ili motivaciono pismo. Svakako, iz koje god oblasti da dolazite, sigurno možete pronaći neki program usavršavanja koji odgovara vama i vašem nivou znanja i iskustva, kao i potrebnom nivou nadograđivanja znanja. 

Trajanje programa je takođe neustaljeno, pa možete otići u drugu državu (Evropa, SAD…) na sedam dana, par nedelja pa čak i par meseci. Ono što uvek naglašavamo jeste da su projekti besplatni i da u najvećem broju slučaja uključuju smeštaj, hranu i troškove prevoza. Kada je reč o dužem vremenskom periodu, moguće je da ćete dobiti i džeparac u određenoj svoti novca. Ponekad ćete naići na projekte na kojima organizatori vode računa o smeštaju i ishrani, a nekada je slučaj takav da ćete dobiti novac i sami tražiti stan u datom budžetskom okviru. 

Ovakvi projekti i programi podrazumevaju stručnu praksu u nekoj firmi, sticanje teorijskih znanja, rad u grupi sa drugim ljudima iz branše, rad na sebi i na ljudskim veštinama (soft skills), umrežavanje i stvaranje novih kontakata, sklapanje partnerstava itd. Takozvani fellowship ili job shadowing su takođe forme sticanja znanja i praksi koje su veoma prisutne. 

Kako i koji ćete program izabrati zavisi samo od vaših interesovanja i potreba. Neka to bude u skladu sa vašim trenutnim nivoom znanja i onim što vam “fali”, odnosno praktičnim i teorijskim znanjima koja želte da dobijete ili usavršite kroz razmenu u nekoj od evropskih ali čak i država na drugim kontinentima. 

Prijave za razmene koje se tiču stručnog i profesionalnog usavršavanja možete pronaći na raznim mestima. Od firme u kojoj trenutno radite, fakulteta na kom studirate, lokalnih nevladinih organizacija i udruženja…najbolje je biti ažuran i pratiti pozive na internetu. 

Najčešće, programi traže učesnike iz oblasti preduzetništva, upravljanja kompanijama, prosvete (i neformalne eduacije), umetnosti, sporta, kulture, ali su sve prisutnije i razmene stručnjaka iz raznih zanatskih oblasti kao i razmene koje uključuju samouke ljude. 

Osim navedenog, razmene omladinskih radnika su takođe veoma rasprostranjene. Ukoliko ste bili na nekom Erazmus projektu o kojima smo pisali u prethodnim objavama i imate želju da postanete edukator i vođa takvih projekata, Erazmus pruža i česte edukativne razmene za buduće omladinske radnike. 

Ukoliko vas ova tema više zanima i imate želje na koje ovakvi projekti mogu da odgovore, čitajte sledeće objave!

Podeli:
Grad Novi Sad Reload Evropska unija UNDP