Vrati se nazad

Umetničke rezidencije 

Šta su umetničke rezidencije?

Rezidencijalni umetnički programi omogućavaju umetnicima da žive i rade u novim okruženjima koja se razlikuju od njihovih studija, ateljea ili tradicionalnih radnih prostora. Umetnici su pozvani da žive u drugačijem okruženju, obično sa drugim kreativcima. Ideja je da udaljavanjem iz društva možemo da reflektujemo i vidimo svet na različite načine, sa prefinjenijim fokusom. Umetnici u rezidenciji mogu iskoristiti priliku da se pozabave novim projektima, razviju ideje ili testiraju nove metode i tehnike.

Kao i svi programi mobilnosti, tako se i umetničke rezidencije oprilično individualne po pitanju trajanja, obaveza, novca…

Vreme provedeno izvan vašeg grada može trajati mesec dana a nekada čak i tri, u nekim slučajevima su stan i hrana obezbeđeni a nekada ćete morati sami da nađete smeštaj. Umetnici na većini projekata dobijaju i honorar. 

Rezidencije mogu biti tematske, u većini slučajeva više umetnika radi u isto vreme, tako da je svakako dobra prilika za umrežavanje, upoznavanje sa novim umetničkim tehnikama i praksama, ali i međusobnu saradnju i kokreaciju vas i ostalih umetnika u rezidenciji. 

Većina rezidencija u fokus stavlja angažovanu umetnost i rad sa zajednicom, te inspiraciju možete pronaći u ljudima sa kojima ćete provoditi vreme u periodu rezidencije, sa ciljem stvaranja dela koje će biti važno određenoj zajednici i koje će ih na izvestan način predstavljati i ostati ukorenjeno i korišćeno. 

Iako se umetničke rezidencije mogu razlikovati po obimu i sadržaju, umetnici im moraju pristupiti sa pravim načinom razmišljanja kako bi izvukli maksimum iz iskustva. Kao umetnik,  treba da ste otvorenog uma, spremni da upijate informacije, pravite beleške i postavljate pitanja. Umetničke rezidencije su pre svega proces učenja.  Umetničke rezidencije su jedinstvena iskustva koja omogućavaju sopstveno otkrivanje u umetničkom procesu i lični rast. Rezidencijalne programe ne treba posmatrati samo kroz napredovanje u karijeri ili kao stavku u biografiji, već kao proces i iskustvo važno za stasavanje i razvijanje vašek sopstvenog umetničkog i ličnog toka.

Prijavljivanje za umetničke rezidencije zahteva lične podatke, portfolio, biografiju, a često i razgovor sa organizatorima odnosno domaćinima. Veoma je bitno da znate da je portfolio prvi i veoma važan korak kada govorimo o prijavljivanju za umetničku rezidenciju i treba da predstavlja ne samo vaš rad, već i vas kao osobu i umetnika. S toga, veoma je važno da portfolio bude kvalitetno kreairan, jer njime ostavljate prvi i najvažniji utisak koji se najčešće odražava i na sam odabir umetnika koji će učetvovati u rezidenciji.
Razgovor ne treba da vas brine, pričaćete o interesovanjima, ciljevima, dosadašnjem radu, jednostavno, upoznaćete se sa onim što vas verovatno čeka. O konkursima možete saznati preko interneta i društvenih mreža, u umetničkim školama, fakultetima i akademijama, kao i u lokalnim galerijama, umetničkim krugovima i udruženjima i kulturnim institucijama. 

Podeli:
Grad Novi Sad Reload Evropska unija UNDP